Tài xế trộm container chở 23 tấn hạt điều đem bán

Tài xế trộm container chở 23 tấn hạt điều đem bán

Tài xế trộm container chở 23 tấn hạt điều đem bán

CÔNG TY XNK HT ĐT GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)